Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Veda a technika » Medzinárodná vedecko-technická spolupráca » Multilaterálna spolupráca » ENIAC

ENIAC

http://www.eniac.eu/web/index.php