Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » EK spustila portál pre učiteľov v národných jazykoch

EK spustila portál pre učiteľov v národných jazykoch

23.02.2015
EK spustila portál pre učiteľov v národných jazykoch
     Vzdelávanie, výmena skúseností i informovanie o novinkách prináša pre pedagógov a ďalších odborníkov v oblasti školstva nový portál SchoolEducationGateway.eu. Prevádzkuje ho Európska školská sieť (European Schoolnet) a je financovaný z programu EU pre oblasť vzdelávania Erasmus+.
     Portál SchoolEducationGateway.eu ponúka v 23 európskych jazykoch informácie o európskych vzdelávacích politikách, novinkách či trendoch, odborné články, národné iniciatívy, ako aj osvedčené postupy pri realizácii vzdelávacích projektov a rôzne zdroje. Obsah portálu je taktiež otvorený pre diskusiu učiteľov a ďalších odborníkov venujúcich sa vzdelávaniu.
     Cieľom portálu je sprístupniť odbornej verejnosti všetky tieto informácie bez ohľadu na prípadnú jazykovú bariéru. Zároveň je portál prepojený s európskym programom na podporu medzinárodnej spolupráce škôl eTwinning.