Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Efektívne využívanie aktivizujúcich metód vo výchove

Efektívne využívanie aktivizujúcich metód vo výchove

08.04.2015
Efektívne využívanie aktivizujúcich metód vo výchove
     Objasnenie narastajúceho vplyvu médií, zdôraznenie významu etických hodnôt, harmónie tela i ducha, ale tiež trénovanie zručností správne reagovať v situáciách v rámci dopravy. To sú len niektoré z tém, ktoré sú súčasťou vzdelávania v akreditovanom programe kontinuálneho vzdelávania Metodicko-pedagogického centra (MPC) v rámci implementácie národného projektu s rovnomeným názvom Aktivizujúce metódy vo výchove (NP AMV).
    
Viac ako 6 500 pedagogických a odborných zamestnancov pôsobiacich v oblasti výchovy si od zajtra začínajú zdokonaľovať kompetencie v efektívnom využívaní aktivizujúcich metód. Cieľom pritom je, aby si pedagógovia a odborní zamestnanci preniesli tieto vedomosti a zručnosti do vlastnej praxe, v spojitosti s modernými informačnými technológiami tak, aby zvyšovali úroveň mediálnej gramotnosti detí a žiakov.
     Početnú cieľovú skupinu budú vzdelávať profesionálni multiplikátori, ktorí sa na pozíciu lektorov pripravovali od januára 2015. Národný projekt AMV umožnil v rámci komunikácie počas klasického prezenčného, on-line prezenčného i dištančného vzdelávania využívanie elektronických, digitálnych komunikačných systémov. Účastníci vzdelávania sa tak aj v priebehu prípravy budú aktívne zdokonaľovať v používaní moderných digitálnych technológií. Naučia sa používať interaktívnu tabuľu a súvisiace zariadenia na vyššej užívateľskej úrovni.
    Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov potrvá do septembra 2015. V budúcom školskom roku tak budú môcť absolventi naplno využívať získané poznatky, zručnosti a interaktívne digitálne pomôcky v rámci vlastného edukačného pôsobenia.
    Záujemcovia o vzdelávanie majú stále možnosť prihlásiť sa prostredníctvom webovej stránky - www.amvprojekt.sk, vyplnením jednoduchého elektronického formulára.