» Aktuality » Edukačná skúsenosť učiteľov predprimárneho vzdelávania

Edukačná skúsenosť učiteľov predprimárneho vzdelávania

10.02.2017
Edukačná skúsenosť učiteľov predprimárneho vzdelávania
   Regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Košiciach zorganizovalo 6. februára 2017 v spolupráci s oddelením školstva Magistrátu mesta Košice odborný seminár Edukačná skúsenosť učiteľov predprimárneho vzdelávania.
     Cieľovou skupinou odborného seminára boli učitelia materských škôl Košického a Prešovského kraja. Seminár bol zameraný na prezentovanie edukačných skúseností učiteľov materských škôl, ktorí úspešne vykonali prvú a druhú atestáciu zameranú na vzdelávaciu oblasť Umenie a kultúra. 
     Pomocou praktických aktivít a hudobných hier si učitelia osvojili zručnosti, ktoré môžu využívať pri práci s deťmi na rozvoj rytmiky, dramatizácie a emocionálneho vnímania. Pozitívny ohlas na seminár je podľa slov odbornej garantky Renáty Varhoľákovej ďalším motivujúcim faktorom na plánovanie podobných odborných podujatí MPC v budúcnosti.