» Aktuality » Dušan Čaplovič bilancoval prvých 100 dní vo funkcii ministra

Dušan Čaplovič bilancoval prvých 100 dní vo funkcii ministra

16.07.2012

     Na dnešnom tlačovom brífingu zhodnotil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič 100 dní svojho pôsobenia na čele rezortu školstva.
    
Ako uviedol, jeho kľúčovou prioritou je modernizácia vzdelávacieho, vedecko-výskumného a inovatívneho systému, ktorá potrebuje nielen odvahu, ale aj vecnú diskusiu a permanentný dialóg. Práve preto zriadil školskú štvorpartitu ako platformu na otvorený dialóg a spoluprácu s kľúčovými aktérmi, ktorí školstvo vnímajú ako prípravu na povolanie a uplatnenie absolventov na trhu práce v odbore, ktorému sa venovali počas svojho štúdia, a nie výchovou a vzdelávaním pre úrady práce.   
     Podľa ministra Dušana Čaploviča prvých sto dní bolo obdobím objasňovania pravdy o súčasnom slovenskom vzdelávaní, vede, športe a postavení mladých ľudí. Rezort za toto obdobie pripravil viaceré novelizácie zákonov, ktoré sledujú najmä kvalitu vzdelávania, novelizoval vyhlášku o poskytovaní sociálnych štipendií, spustil elektronickú aukciu na nákup chýbajúcich reformných učebníc.  
     V internetovom priestore bol spustený Informačný systém pre šport, ako aj mapa úspešných projektov realizovaných v rámci dvoch operačných programov. Vláda SR tiež schválila tri novely zákonov, ktoré sledujú sprísnenie podmienok prijímania na stredné školy, sprehľadnenie financovania záujmových aktivít pre deti a spružnenie systému celoživotného vzdelávania. Ministerstvo v pripomienkovom konaní predstavilo novelu vysokoškolského zákona, ktorá bude v najbližšej dobe prerokovaná na zasadnutí vlády a v parlamente.
     „Jasné nie sme povedali neúspešným experimentom a chabým reformám a jasné áno kvalite, úspešnosti, efektívnosti, transparentnosti a samozrejme aj odbornosti a poriadku," uzavrel svoje hodnotenie minister Dušan Čaplovič.

Fotogaléria

Videozáznam