» Aktuality » Dunajská stratégia je výzvou pre výskum, vývoj, inovácie i študentov

Dunajská stratégia je výzvou pre výskum, vývoj, inovácie i študentov

28.06.2012

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa dnes stretol s komisárom EÚ pre regionálnu politiku Johannesom Hahnom, ktorý je na niekoľkodňovej návšteve dunajského regiónu. Jeho súčasťou je osem členských štátov EÚ, ktoré sa podieľajú na napĺňaní tzv. Dunajskej stratégie. Ide o spoločné témy a riešenia v oblasti regionálnych politík, politík v oblasti výskumu, dopravy či životného prostredia, ako aj bezpečnosti, cestovného ruchu a hospodárskeho rastu. V stratégii Slovensko riadi oblasť znalostnej spoločnosti a kvality vôd.
     Počas bilaterálneho rokovania sa Dušan Čaplovič a Johannes Hahn dohodli na vytvorení spoločného fondu pre výskum a inovácie. Štáty dunajského regiónu by chceli využiť počas budúceho programového obdobia 2014-2020 silné prepojenie medzi výskumom a vývojom a štrukturálnymi fondmi. Snahou je tiež vybudovať most medzi univerzitami regiónu a študentom vytvoriť vhodnú klímu pre vzdelávanie, výskum a vývoj.
Fotogaléria
Videozáznam

Bratislava 28. jún 2012