» Aktuality » Draxler odkazuje: Na veľkých investorov sme pripravení

Draxler odkazuje: Na veľkých investorov sme pripravení

12.08.2015
Draxler odkazuje: Na veľkých investorov sme pripravení
     Ak príde na Slovensko nový investor, naše školstvo mu kvalifikovaných ľudí dodať dokáže. „Celý automobilový priemysel sa pripravuje na novú generáciu technológií, kde manuálna práca bude hrať len malú úlohu. Pre takéhoto investora je kľúčová otázka, či bude mať do budúcnosti k dispozícií veľmi vysoko kvalifikovaných pracovníkov. Toto Slovensko garantovať vie,“ hovorí minister školstva Juraj Draxler. Pripomína, že je u nás v súčasnosti dostatok stredných odborných škôl, ktoré poskytujú odbory vzdelávania v oblasti strojárstva a elektrotechniky.
     Navyše, ministerstvo školstva je pripravené pristúpiť k úprave existujúcich odborov vzdelávania, podľa potrieb investora, prostredníctvom úpravy štátnych vzdelávacích programov, prípadne spolupracovať aj so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a zamestnávateľskými zväzmi pri tvorbe nových odborov vzdelávania.
     V roku 2014 poskytovalo vyššie uvedené odbory vzdelávania len v rámci Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho a Banskobystrického samosprávneho kraja 86 stredných odborných škôl. K 15. septembru 2014 bolo evidovaných v systéme vzdelávania vyše 13-tisíc žiakov v strojárskych a elektrotechnických odboroch v rámci Bratislavského, Nitrianskeho, Trnavského, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja, ktorí získajú po ukončení štúdia výučný list alebo maturitu, na základe čoho sa môžu uchádzať o pozície v automobilovom priemysle.  
     Od 1. septembra 2015 sa spúšťa systém duálneho vzdelávania, v ktorom sa v rámci úzkeho prepojenia podnikov so školami pripravujú žiaci na svoje budúce povolanie priamo na pracovisku zamestnávateľa. V tomto systéme stredná odborná škola a zamestnávateľ spolupracujú pri tvorbe školských vzdelávacích programov, v ktoré obsahujú aj požiadavky praxe a konkrétneho zamestnávateľa.
     Takto nastavená spolupráca prostredníctvom zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi strednou odbornou školou a zamestnávateľom zvyšuje šance na uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce, vzhľadom na to, že konkrétny zamestnávateľ prostredníctvom učebnej zmluvy so žiakom pripravuje tohto žiaka priamo na svojom pracovisku, čím získava potrebné vedomosti, zručnosti a kompetencie na výkon budúceho povolania. „Som presvedčený, že Slovensko sa v odbornom školstve stane lídrom regiónu,“ tvrdí šéf rezortu Draxler.
     Ďalšou možnosťou ako vzdelávať našich ľudí sú rekvalifikačné kurzy, ktoré môžu byť poskytované na stredných odborných školách alebo môžu byť realizované samotnou automobilkou, prípadne v spolupráci škôl a automobilového závodu, tak ako je tomu v prípade PSA či KIA.