Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2009 » Dotazníkovým prieskumom o senioroch oslovia aj žiakov a študentov

Dotazníkovým prieskumom o senioroch oslovia aj žiakov a študentov

03.08.2009

     Úrad verejného zdravotníctva SR pripravuje dotazníkovú štúdiu k projektu „Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku alebo mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo". V súvislosti s jej zabezpečením je potrebné umožniť vstup realizátorom projektu do základných a stredných škôl.  
     Pri vstupe sa preukážu kópiou listu generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva MŠ SR z 29. 07. 2009 adresovaného hlavnému hygienikovi SR. Z listu vyplýva, že návšteva školy sa uskutočňuje v súvislosti s plnením úloh projektu.

Bratislava 3. august 2009