» Vysoké školstvo » Vysoké školy v Slovenskej republike » Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie

Vláda SR odňala uznesením č. 709 zo 16. decembra 2015 štátny súhlas právnickej osobe Vysoká škola Goethe Uni Bratislava, a.s., ktorý ju oprávňoval na pôsobenie ako súkromná vysoká škola Vysoká škola Goethe Uni Bratislava.

Zahraničná vysoká škola Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. (sídlo v Českej republike) oznámila 8. februára 2016 ukončenie jej pôsobenia na území Slovenskej republiky.

Zahraničná vysoká škola Bankovní institut vysoká škola, a. s. (sídlo v Českej republike) oznámila 30. júna 2016 ukončenie jej pôsobenia na území Slovenskej republiky.

Zahraničná vysoká škola Univerzita Palackého v Olomouci (sídlo v Českej republike) oznámila 26. februára 2018 ukončenie jej pôsobenia na území Slovenskej republiky.