» Aktuality » Dokument „Učiace sa Slovensko“ bude predmetom diskusie pri okrúhlych stoloch

Dokument „Učiace sa Slovensko“ bude predmetom diskusie pri okrúhlych stoloch

05.04.2017
Dokument „Učiace sa Slovensko“ bude predmetom diskusie pri okrúhlych stoloch
     Odborná a široká verejnosť sa bude môcť vyjadriť k autorskému návrhu dokumentu Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ aj prostredníctvom verejného fóra. Konkrétne tak môže urobiť na stretnutí s autormi materiálu pri okrúhlych stoloch, kde budú odpovedať na otázky k jeho zámerom.
     Ministerstvo tak ponúka odborníkom z oblasti školstva, ale aj širokej verejnosti jednu z ďalších možností, ako ovplyvniť finálnu podobu tohto zásadného dokumentu.
     Stretnutia sa budú konať v dňoch 8. apríla (v priestoroch Divadla Aréna v Bratislave) a 22. apríla 2017 24. apríla 2017 (v aule EU v Bratislave). Program prvého stretnutia - v dopoludňajších hodinách (10.00 h – 12.15 h) bude témou diskusie regionálne školstvo, popoludní (12.45 h – 15.00 h) bude čas vyhradený pre vysoké školstvo. Druhé stretnutie sa začne o 15.00 h a témou až do 16.45 h bude regionálne školstvo. Následne od 17.15 do 19.00 h bude čas vyhradený pre vysoké školstvo.
    Na podujatie sú pozvaní bývalí ministri školstva, predstavitelia profesijných a záujmových združení, zástupcovia miestnej štátnej správy a samosprávy či riaditelia priamo riadených organizácií rezortu školstva. Svoje pripomienky a návrhy budú môcť prezentovať taktiež rektori a dekani vysokých škôl, členovia Akreditačnej komisie, predstavitelia reprezentácie vysokých škôl, ako aj zástupcovia vedeckých ústavov.
     Zapojiť sa do diskusie bude môcť aj občianska verejnosť, ktorá je rovnako srdečne pozvaná vyjadriť svoj názor a predostrieť podnetné návrhy. Vstup pre ňu je voľný, a to až do naplnenia kapacitných možností.  

     Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 15. marca 2017. Zverejnením na svojej webovej stránke zároveň ponúklo odbornej i širokej verejnosti možnosť vyjadriť sa k jeho jednotlivým návrhom. Na základe zaslaných pripomienok a podnetov sa predložený autorský návrh dokumentu bude v najbližšom období dopracovávať. Pripomienkovanie bude ukončené koncom apríla.