» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Dohoda o vedecko-technickej spolupráci

Dohoda o vedecko-technickej spolupráci

07.09.2007

     Vláda SR na svojej 57. schôdzi prerokovala a vyjadrila súhlas s návrhom na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci, ktorý predložil podpredseda vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj.
    
Dohoda vyjadruje spoločnú vôľu obidvoch strán v nadväznosti na dohodu o vedecko-technickej spolupráci z roku 2000 pokračovať a rozvíjať spoluprácu v oblasti vedy a techniky tak, aby táto spolupráca bola vzájomne výhodná a prispievala k rozvoju národných ekonomík a k prosperite oboch krajín.

Bratislava 7. septembra 2007