Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodné zmluvy a dohovory » Dohoda o Stredoeurópskom výmennom programe pre univerzitné štúdiá (CEEPUS III)

Dohoda o Stredoeurópskom výmennom programe pre univerzitné štúdiá (CEEPUS III)

Dohoda o Stredoeurópskom výmennom programe pre univerzitné štúdiá (CEEPUS)
Podpísaná dňa 25.marca 2010 v Budve, platnosť automaticky predlžovaná.