» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodné zmluvy a dohovory » Dohoda o Stredoeurópskom výmennom programe pre univerzitné štúdiá (CEEPUS III)

Dohoda o Stredoeurópskom výmennom programe pre univerzitné štúdiá (CEEPUS III)

Dohoda o Stredoeurópskom výmennom programe pre univerzitné štúdiá (CEEPUS)
Podpísaná dňa 25.marca 2010 v Budve, platnosť automaticky predlžovaná.