» Regionálne školstvo » Výchova a vzdelávanie v stredných školách » Dodatok k Profilovým predmetom na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2017/2018

Dodatok k Profilovým predmetom na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2017/2018

Dodatok k Profilovým predmetom na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2017/2018