Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuálne témy » Dodatok č. 3 k ŠVP pre gymnáziá

Dodatok č. 3 k ŠVP pre gymnáziá

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní vydáva dodatok č. 3 k štátnemu vzdelávaciemu programu pre gymnáziá č. 2015-7846/10840:1-10B0 s platnosťou od 1.  septembra 2017.