Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Dodatok č. 1 ku kontraktu uzatvorenému medzi MŠVVaŠ SR a IUVENTOU - úlohy štátnej politiky


Dodatok č. 1 ku kontraktu uzatvorenému medzi MŠVVaŠ SR a IUVENTOU - úlohy štátnej politiky
Typ súboru:pdf
Velkosť:415391