Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Dodatok č. 1 ku kontraktu č. 1 uzatvorenému medzi Ministerstvom školstva SR a Iuventou na riešenie úlohy podpory práce talentovanej mládeže a koordinácie medzinárodných úloh pre rok 2007


Dodatok č. 1 ku kontraktu č. 1 uzatvorenému medzi Ministerstvom školstva SR a Iuventou na riešenie úlohy podpory práce talentovanej mládeže a koordinácie medzinárodných úloh pre rok 2007
Typ súboru:pdf
Velkosť:24627