Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Aktuality » Dodatočný informačný seminár k výzve NedisKVALIFIKUJ SA! - 12.12.2016 v Bratislave

Dodatočný informačný seminár k výzve NedisKVALIFIKUJ SA! - 12.12.2016 v Bratislave

MŠVVaŠ SR sa z dôvodu veľkého záujmu o účasť na informačnom seminári k výzve NedisKVALIFIKUJ SA! dňa 5.12.2016 V Bratislave MŠVVaŠ SR rozhodlo zorganizovať dodatočný informačný seminár v termíne 12.12.2016.
 
Program informačného seminára spolu s odkazom do online prihlasovacieho formulára nájdete v prílohe