Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2009 » Do základných škôl zapísali rodičia viac ako 54-tisíc detí

Do základných škôl zapísali rodičia viac ako 54-tisíc detí

21.08.2009

 

V tomto roku bolo do 1. ročníka základných škôl zapísaných o 654 detí viac ako vlani, konkrétne 54 445 prváčikov. Odloženie povinnej školskej dochádzky bolo navrhnuté v 4329 prípadoch. Z celkového počtu zapísaných detí 5 298 nenavštevovalo materskú školu, t. z., že zaškolenosť budúcich prvákov bude viac ako 90 %. Základné školy by celkovo mali v prvom ročníku otvoriť 2759 samostatných a 671 spojených tried.

Najviac detí bolo zapísaných do 1. ročníka ZŠ v Prešovskom (9 403) a Košickom kraji (8 457), najmenej v Trnavskom (5 071) a Trenčianskom kraji (5 247).
Údaje spracoval Ústav informácií a prognóz školstva.

Bratislava 21. august 2009