» Aktuality » Do štrajku je zapojených 2,04 % slovenských škôl

Do štrajku je zapojených 2,04 % slovenských škôl

27.01.2016
Do štrajku je zapojených 2,04 % slovenských škôl
     Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. ukladá riaditeľom škôl povinnosť informovať zriaďovateľa školy a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve o prerušení alebo zmene vyučovania, ako aj o poskytnutí riaditeľského voľna. K 27. januáru 2016 do 10:00 hod. zaslali MŠVVaŠ SR Okresné úrady v sídle kraja nasledovné informácie k štrajku škôl.
     Trend zapojenosti škôl do štrajku má klesajúcu tendenciu. Dnes je na Slovensku z celkového počtu zatvorených 137 škôl, čo je 2,04 percent.
     Dnes najviac klesol počet zapojených škôl do štrajku v Bratislavskom kraji. Kým včera bolo zatvorených 52 škôl, dnes je ich 34. Naopak, počet zapojených škôl mierne stúpol v Trenčianskom kraji, kde je aktuálne zatvorených 15 škôl.
     Minister Juraj Draxler ďakuje všetkým učiteľom z 98 % škôl, ktoré naďalej vzdelávajú svojich žiakov.