» Aktuality » Do škôl putujú nové knihy – o židovskej histórii

Do škôl putujú nové knihy – o židovskej histórii

02.10.2014
Do škôl putujú nové knihy – o židovskej histórii
      Učitelia dejepisu majú dôvod na radosť. V najbližších dňoch im totiž budú doručené knihy, ktoré ich výklad môžu oživiť a žiakom priniesť nové cenné poznatky. Knihy o židovskej histórii s názvom Riešenie židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1938 - 1945 darovalo pre všetky slovenské gymnáziá v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Múzeum židovskej kultúry.
     Ide o študijný materiál pre základné a stredné školy, ktorý slúži ako pomôcka pri výučbe o holokauste. „Obsahuje ukážky dobových dokumentov, fotografie a autentické spomienky ľudí, ktorí Holokaust prežili. Snažili sme sa, aby žiaci premýšľali o pocitoch obetí, ktoré v čase, keď prežívali tieto hrôzy, boli vo veku, v akom sú oni sami a aby k tejto problematike zaujali osobný postoj,“ povedal Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. - riaditeľ  Múzea židovskej kultúry. Zároveň dodal, že v zásielke nájdu školy jeden až tri výtlačky spomínaného materiálu (podľa počtu žiakov), ale aj niekoľko ďalších knižiek, ktoré môžu záujemcom poskytnúť cez svoje knižnice na vypožičanie.
      Distribúcia kníh do jednotlivých regiónov Slovenska začína dnes - nakoľko ide o množstvo balíčkov, bezodplatne sa ich podujala doručiť Slovenská pošta.
 
     S témou holokaustu sa žiaci oboznamujú, okrem hodín dejepisu, aj na hodinách náuky o spoločnosti, etickej výchovy, ale aj na hodinách slovenského jazyka a  iných predmetoch. Holokaust je spracovaný v učebniciach dejepisu pre 9. ročník ZŠ, ako aj pre 3. ročník gymnázií a stredných škôl. Štátny vzdelávací program ISCED 2 a ISCED 3 neurčuje, aká časová dotácia je určená na vyučovanie tejto témy. Ide o kompetenciu konkrétnej školy.
     Rovnako sa s touto problematikou žiaci na školách oboznamujú aj v rámci tvorby rôznych referátov, súťaží (literárne, výtvarné...) a navštevovania pamätných miest, ktoré sa spájajú s holokaustom. Pripomínajú si obete vo svojej obci, meste či regióne a realizujú sa exkurzie do bývalých koncentračných táborov, organizujú prednášky, semináre a pod.