» Aktuality » Dnešné oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc na Slovensku spestrí spomienka na M. R. Štefánika

Dnešné oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc na Slovensku spestrí spomienka na M. R. Štefánika

23.10.2017
Dnešné oslavy Medzinárodného dňa školských knižníc na Slovensku spestrí spomienka na M. R. Štefánika
     V dnešný deň si pripomíname Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý sa od roku 1999 slávi každý štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou národných osláv školských knižníc je Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity.
     V rámci svojich dnešných podujatí bude 257 školských knižníc realizovať množstvo rôznorodých podujatí nielen s cieľom podporiť rozvoj čitateľských, komunikačných a sociálnych zručností žiakov, ale najmä si spoločne so školskou komunitou a širokou verejnosťou pripomenúť Milana Rastislava Štefánika ako slovenského astronóma, vojenského letca, brigádneho generála ozbrojených síl Francúzska, diplomata a politika, ktorý mal najväčšiu zásluhu na formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny a ktorý sa zaslúžil o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov.
     „Jadro podujatí budú tvoriť najmä prezentácie projektov o živote Milana Rastislava Štefánika, čítanie úryvkov z jeho kníh, besedy, prednášky, školské konferencie a workshopy, venujúce sa jeho všestrannej osobnosti, relácie do školských rozhlasov, návšteva jeho rodiska v Košariskách a jeho mohyly na Bradle,“ povedala odborná garantka pripravovaných osláv Rozália Cenigová.
      Na propagáciu svojich podujatí školské knižnice už od začiatku októbra využili nástenky v aulách škôl, školské časopisy, plagáty a webové sídla škôl. Takisto niektoré školské knižnice posielali pozvánky najmä rodičom žiakov, zriaďovateľom škôl či predstaviteľom miestnej samosprávy. Jednotlivé podujatia budú propagovať aj obecné rozhlasy či regionálne a celoslovenské tlačené a elektronické médiá.
     Národné oslavy školských knižníc sú súčasťou 13. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktorý zorganizovala Slovenská pedagogická knižnicak Medzinárodnému dňu školských knižníc 23. októbra 2017.
      Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej. Uvedený projekt je aj súčasťou aktivít Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti, ktorej garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      Bližšie informácie o uvedenom projekte nájdete na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk v časti Aktuality.