» Aktuality » Dnes bolo podané trestné oznámenie vo veci údajného úniku odpovedí z maturitného testu

Dnes bolo podané trestné oznámenie vo veci údajného úniku odpovedí z maturitného testu

22.03.2011

     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania - NÚCEM (rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR) podal dnes ráno trestné oznámenie na Okresnej prokuratúre Bratislava III, a to pre údajný únik správnych testových odpovedí z externej časti maturitnej skúšky. Malo k nemu dôjsť 15. marca 2011 zverejnením dokumentu obsahujúcemu 23 odpovedí na testové otázky z anglického jazyka úroveň B1 na internetovom portáli ulozisko.sk. V uvedenom čase mali byť všetky testy z anglického jazyka uskladnené v distribučných miestach krajských školských úradov, ktoré pre účely výdaja testov maturitnej skúšky zriaďujú krajské školské úrady na 40 miestach na Slovensku.
     Externá časť maturitnej skúšky z anglického jazyka sa podľa časového harmonogramu konala 16. marca 2011. V deň testovania si zásielky s testami preberajú riaditelia škôl na distribučných miestach v čase do 9.00 h podľa časového harmonogramu pripraveného príslušným krajským školským úradom.
     V súvislosti s uvedeným nadobudol NÚCEM dôvodné podozrenie, že existujú skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin porušovania tajomstva prepravovaných správ podľa § 196 a § 197, trestný čin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva podľa § 264,  trestný čin zneužívania právomocí verejného činiteľa podľa § 326 alebo iný trestný čin podľa Trestného zákona.

Bratislava 22. marec 2011