» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Dlhodobý zámer stanovuje priority výskumu a vývoja do roku 2015

Dlhodobý zámer stanovuje priority výskumu a vývoja do roku 2015

14.09.2007

 

     Vláda SR schválila  12. septembra 2007 Dlhodobý zámer štátnej vednej  a technickej politiky do roku 2015. Dokument určuje hlavné ciele a spôsob koordinácie vedy a techniky na Slovensku.  Veľkú pozornosť venuje infraštruktúre výskumu a vývoja, jeho podpore a hodnoteniu. Zároveň definuje vecné priority výskumu a vývoja.
    
V oblasti zdravia a kvality života sa Slovensko zameria najmä na prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych a onkologických ochorení, virológiu, zdravý životný štýl a genetiku. Ďalšími vecnými prioritami sa stane oblasť progresívnych materiálov a technológií, biotechnológie či infraštruktúra spoločnosti. Výskum a vývoj v oblasti energie a energetiky sa sústredí na využívanie nových, obnoviteľných a ekologicky prijateľných zdrojov energie, ktoré sa nachádzajú na našom území. Venovať sa bude tiež ochrane životného prostredia a kultúrneho dedičstva.
     Najdôležitejšou systémovou prioritou je podpora výskumu a vývoja. Naplnenie cieľov a zámerov do roku 2015 si bude vyžadovať celkové výdavky vo výške 1,8% z hrubého domáceho produktu, pričom až dve tretiny by mali tvoriť podnikateľské zdroje.

 

Bratislava 14. septembra 2007