» Aktuality » Diskusia o budúcnosti paneurópskych výskumných infraštruktúr

Diskusia o budúcnosti paneurópskych výskumných infraštruktúr

23.07.2014
Diskusia o budúcnosti paneurópskych výskumných infraštruktúr
     Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Vladimír Kováčik sa zúčastnil na rokovaní neformálnej Rady ministrov pre konkurencieschopnosť, ktorá sa konala v talianskom Miláne.
     Hlavnou témou stretnutia bola diskusia k budúcnosti paneurópskych výskumných infraštruktúr, podpora ktorých je prioritou Európskej komisie. Na ich rozvoj má byť vyčlenená významná suma finančných prostriedkov z programu Horizont 2020, ako aj z eurofondov a národných zdrojov. Výskumné infraštruktúry sú totiž považované za kľúčové nielen pre výskum, ale aj pre Európsky výskumný priestor a hospodársky rast v rámci Európskej únie.
     Cieľom neformálneho zasadnutia Rady ministrov 21. – 22. júla 2014 bola výmena skúseností medzi členskými štátmi Európskej únie v tejto oblasti. Ako v diskusii uviedol štátny tajomník MŠVVaŠ SR Vladimír Kováčik, Slovenská republika považuje budovanie výskumnej infraštruktúry za kľúčové pre Európsku úniu, ale aj pri príprave a budovaní Európskeho výskumného priestoru.
     Účastníkov rokovania informoval taktiež o tom, že Slovensko schválilo svoju stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentné špecializácie označovanú ako S3 stratégiu medzi prvými v rámci členských štátov EÚ, pričom v súčasnosti pripravuje akčný plán a jej kvalitnú implementáciu.