» Aktuality » Digitálny prehľad o úspešných projektoch

Digitálny prehľad o úspešných projektoch

04.06.2012

    Príklady dobrej praxe sú ideálnou inšpiráciou. Rezort školstva preto vytvoril interaktívne mapy realizovaných projektov v rámci svojich dvoch operačných programov.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo na svojej internetovej stránke prehľadné interaktívne mapy s informáciami o podporených projektoch v rámci operačných programov Vzdelávanie a Výskum a vývoj.
     Mapy poskytujú prehľad o realizácii a lokalizácii národných a dopytovo-orientovaných projektoch. Ich riešenie súčasne umožňuje vyhľadávanie informácií prostredníctvom projektov, prijímateľov, výšky nenávratného finančného príspevku alebo miesta realizácie projektu. V mapách sú uvedené aj príklady úspešne zrealizovaných projektov, kde sa nachádzajú rozšírené informácie o samotnom projekte.
     Ambíciou rezortu ako riadiaceho orgánu pre oba operačné programy prostredníctvom digitálneho prehľadu o projektoch je zlepšenie informovanosti a zvýšenie transparentnosti pomoci poskytovanej zo štrukturálnych fondov EÚ. Mapa OP Vzdelávanie je zverejnená na www.minedu.sk/opv. Adresa úspešných projektov v rámci OP Výskum a vývoj je www.minedu.sk/opvv.

Michal Kaliňák,
hovorca