» Aktuality » Digitálne vybavenie dostáva adresy škôl

Digitálne vybavenie dostáva adresy škôl

13.03.2014
Digitálne vybavenie dostáva adresy škôl
     Tisícky škôl z celého Slovenska reagovali na projekt, ktorý im ponúka digitálne sety tvorené interaktívnou tabuľou, projektorom a obslužným notebookom, prípadne tablety, farebné tlačiarne či wifi routery.
     Vyhodnocovanie prihlášok doručených v termíne do 14. februára 2014 bolo ukončené. Pri posudzovaní žiadostí sa prihliadalo na technické údaje súvisiace so zabezpečením internetového pripojenia, ale aj na veľkosť školy, počty žiakov v triedach a na kvalitu predložených návrhov konkrétnych aktivitách.
     Do projektu sa zapojilo celkovo 60% zo všetkých oslovených škôl. Na digitálnu nádielku sa môže tešiť 1 493 MŠ, 1 444 ZŠ a 517 SŠ. Najväčší záujem o zapojenie sa do projektu prejavili školy v Prešovskom samosprávnom kraji (20,4 %), nasledované Košickým samosprávnym krajom (15,9 %) a Nitrianskym samosprávnym krajom (15,6 %). 
     Po dôslednom vyhodnotení všetkých doručených prihlášok je projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva v tejto fáze schopný plne pokryť prejavený záujem materských škôl. Mimoriadny záujem o vybavenie digitálnych učební v časti tablety prevýšil momentálne možnosti projektu, čo jasne potvrdzuje rastúci záujem o postupné dopĺňanie štandardných vyučovacích procesov modernými prvkami. Prejavený záujem škôl o digitalizáciu vzdelávania je prvým významným potvrdením správnosti trendov, ktoré nastavilo ministerstvo školstva v programe DIGIPEDIA 2020.
     Školy prihlásené do projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva si môžu na stránke www.digiskola.sk overiť, či splnili požiadavky projektu. Úspešným školám bude v nasledujúcom období doručený potvrdzujúci e-mail s podrobnými informáciami o spôsobe dodania pridelenej digitálnej techniky. So začatím dodávania digitálnej techniky sa počíta od konca marca 2014.
     Projekt, ktorý realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra