» Aktuality » Digitálne učivo Planéty vedomostí má už takmer 15 miliónov zobrazení

Digitálne učivo Planéty vedomostí má už takmer 15 miliónov zobrazení

30.06.2014
Digitálne učivo Planéty vedomostí má už takmer 15 miliónov zobrazení
      Viac ako 60 000 vytvorených prezentácií a úloh pre žiakov a takmer 15 miliónov zobrazení  zaznamenali portály sprístupňujúce digitálny obsah učiva Planéta vedomostí. Digitalizované učivo v prírodovedných predmetoch bolo poskytnuté zdarma školám na Slovensku od septembra 2013 v rámci veľkého projektu digitalizácie vzdelávacieho obsahu v súlade s Koncepciou informatizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020 – DIGIPEDIA 2020.
    
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvorilo pre školy internetový portál http://planetavedomosti.iedu.sk, ktorý sa teší záujmu učiteľov. Na konci školského roka 2013/14 bolo na ňom zaregistrovaných už 14 831 pedagógov z celého Slovenska.
     Tí najaktívnejší z nich majú navyše možnosť v súťaži vyhrať každý letecký zájazd do niektorej z európskych metropol. Šesť učiteliek a učiteľov už mali možnosť navštíviť Barcelonu, Istanbul, Paríž, Rím, Miláno, resp. Londýn. Špeciálnu cenu v podobe týždenného pobytu pre 2 osoby pri mori v Chorvátsku za najväčší počet vytvorených úloh a TUULov od začiatku súťaže do 15. júna 2014 získala pani učiteľka Marta Izsófová zo Základnej školy Mateja Bela v Šamoríne.