» Aktuality » Digitálna olympiáda je v plnom prúde!

Digitálna olympiáda je v plnom prúde!

09.09.2015
Digitálna olympiáda je v plnom prúde!
     Žiaci základných a stredných škôl môžu testovať svoje zručnosti pri riešení digitálnych objektov do 20. septembra 2015.
     „Najviac olympionikov máme zatiaľ z Trnavského kraja. Pomer chlapcov a dievčat v súťaži je zatiaľ rovnaký, pričom v šikovnosti sú na tom takisto narovnako,“ uviedla PR manažérka národného projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, Mgr. Monika Vozárová. Zároveň dodala, že do konca súťaže zostávajú ešte necelé dva týždne, stále tak je možnosť zapojiť sa a zmerať si tak sily so zvyškom Slovenska.
     Na troch najšikovnejších žiakov, ktorí na základe zadania nájdu všetky indície ukryté v digitálnych objektoch, čaká ročné predplatné časopisu Quark. Bližšie informácie o súťaži nájdete na stránke www.digitalnevzdelavanie.sk/sutaze a na Facebooku. Súťaž organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR v rámci spomínaného národného projektu.

     Národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Vzdelávanie. Jeho cieľom je obsahová prestavba vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby, ako aj zvýšenie pripravenosti budúcich absolventov na súčasné a budúce potreby trhu práce. Súčasne má projekt za úlohu vypracovanie lokálneho obsahu pre žiakov vo forme tzv. „digitálnych objektov,“ čo sú animácie, krížovky, doplňovačky či iný digitálny obsah s jasným vzdelávacím cieľom.