» Aktuality » Dielne ÚĽUV prispievajú k lepšiemu vzdelávaniu

Dielne ÚĽUV prispievajú k lepšiemu vzdelávaniu

16.05.2017
Dielne ÚĽUV prispievajú k lepšiemu vzdelávaniu
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa stretla s generálnou riaditeľkou Ústredia ľudovej umeleckej výroby Danou Kľučárovou a s riaditeľkou regionálneho centra remesiel ÚĽUV Oľgou Fratričovou.
     Hlavnou témou rozhovoru bolo formálne a neformálne vzdelávanie v oblasti tradičnej remeselnej výroby. Pracovné zošity z dielne ÚĽUV sú dôležitou doplnkovou literatúrou vo vyučovaní vybraných predmetov a spolupráca s rezortom školstva prebieha aj na pôde Metodicko-pedagogického centra pri tvorbe vzdelávacích programov na kontinuálne vzdelávanie pedagógov. Keďže ÚĽUV má už v súčasnosti vybudovanú dlhoročnú tradíciu v neformálnom vzdelávaní, v diskusii sa venovali predovšetkým možnostiam, ktoré pre rozvoj tradičnej umeleckej tvorby ponúka formálne vzdelávanie.
     Jedným z možných riešení pre zachovanie regionálneho výskytu remesiel by mohlo predstavovať odborné školstvo, ktoré je v jednotlivých krajoch historicky etablované a zároveň dokáže ponúknuť kombináciu teoretického vyučovania s remeselnou praxou.