» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2008 » Deviataci absolvovali celoslovenské testovanie

Deviataci absolvovali celoslovenské testovanie

06.02.2008

     Dnes sa uskutočnilo celoplošné testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ. Štátny pedagogický ústav nezaznamenal žiadne problémy z hľadiska organizácie testovania ani únik testov.
    
Po ukončení testovania (o 11:30 hod., resp. o 14:00 hod. - pri žiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami) zozbierali koordinátori od administrátorov všetky (aj nepoužité) testy a odpoveďové hárky.
     Dnes po 16.00 hod. zverejní ŠPÚ na svojej internetovej stránke testové úlohy, na ktoré žiaci odpovedali. Kľúč správnych odpovedí bude zverejnený v piatok 8. februára.
     Odpoveďové hárky z prvej (vedomostnej) časti testovania  z matematiky a vyučovacích jazykov budú vyhodnotené Štátnym pedagogickým ústavom a ich výsledky odoslané školám do 10. marca 2008. Druhú časť testov vyhodnotia školy do 19. februára 2008 a výsledky hodnotenia spolu s testovacími zošitmi odošlú ŠPÚ. Celkové vyhodnotenie a kvalitatívnu analýzu druhej časti testovania pripraví ŠPÚ do 30. septembra 2008.

Bratislava 6. februára 2008