» Aktuality » Deň otvorených dverí v detskom integračnom centre

Deň otvorených dverí v detskom integračnom centre

03.07.2015
Deň otvorených dverí v detskom integračnom centre
     Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie prevádzkuje vo svojich priestoroch už  25 rokov aj detské integračné centrum.  Pracovníci zariadenia, spolu s rodičmi a priateľmi Detského centra, zorganizovali na záver školského roka Deň otvorených dverí. 
     Krásne letné popoludnie strávila v záhrade a v priestoroch Detského centra VÚDPaP asi stovka ľudí – bývalí aj súčasní klienti, rodičia aj starí rodičia, priatelia aj niekdajší kolegovia. Podujatie otvorila riaditeľka VÚDPaP pani Dáša Oravkinová, program pripravili pracovníčky Detského centra za účasti detí i dospelých. 
     V programe zaspieval Tomáš Marianek s Andrejom Kövérom, Marianna  Šutá zahrala na violončelo a k pesničkám finalistky X-faktoru Katky Ščevlíkovej sa pridali aj hostia, ktorých slovom sprevádzala  Patrícia Jarjabková – Garajová.  Program sa skončil vystúpením detí z Inkluzívnej materskej škôlky Detského centra.