Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Deň Milana Rastislava Štefánika v školských knižniciach

Deň Milana Rastislava Štefánika v školských knižniciach

14.09.2017
Deň Milana Rastislava Štefánika v školských knižniciach
     Slovenská pedagogická knižnica vyhlasuje 13. ročník celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc, ktorý sa každoročne slávi štvrtý októbrový pondelok.
    
Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou  ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martiny Lubyovej. Tohoročnou témou národných osláv školských knižníc 23. októbra 2017 je Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity.
    Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Rovnako aj poskytnúť žiakom, učiteľom, rodičom i komunitám veľkú príležitosť, aby si pripomenuli Milana Rastislava Štefánika ako slovenského astronóma, vojenského letca, brigádneho generála ozbrojených síl Francúzka, diplomata a politika, ktorý mal najväčšiu zásluhu na formovaní česko-slovenského zahraničného odboja počas prvej svetovej vojny a ktorý sa zaslúžil o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov.
     Poslaním celoslovenského projektu je takisto prispieť k tomu, aby školské knižnice nielen počas prípravy najzaujímavejšieho podujatia, ale aj po ukončení osláv Medzinárodného dňa školských knižníc naďalej vytvárali živé spoločenstvá, v ktorých by navzájom spolupracovali a podporovali svoje čitateľské záujmy a osobné talenty.
     Uvedený projekt je súčasťou aktivít Národnej stratégie zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti, ktorej garantom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Bližšie informácie o uvedenom projekte nájdete na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice www.spgk.sk v časti Aktuality.