» Aktuality » Dejepisná olympiáda úspešne zavŕšila jubilejný 10. ročník

Dejepisná olympiáda úspešne zavŕšila jubilejný 10. ročník

11.05.2018
Dejepisná olympiáda úspešne zavŕšila jubilejný 10. ročník
     Reprezentatívne priestory Smolenického zámku a krásna príroda Malých Karpát sa minulý týždeň stali hostiteľmi celoštátneho kola jubilejného 10. ročníka Dejepisnej olympiády (2. – 4. máj 2018). Svoje znalosti zo slovenských i svetových dejín si zmeralo 41 žiakov základných a stredných škôl v štyroch kategóriách. Záštitu nad podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.
     V kategóriách A a B, určených pre stredoškolákov, zvládli najlepšie písomný test a obhajobu práce spolužiačky z Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči Dominika Salanciová (kat. A) a Viktória Cehuľová (kat. B), ktorá si dokonca zopakovala prvenstvo z minulého roka.
     V kategórii C pre žiakov 9. ročníkov základnej školy a 4. ročníkov osemročného gymnázia zvíťazil Andrej Škuta zo Základnej školy v Turzovke. Medzi ôsmakmi na ZŠ a tretiakmi na osemročných gymnáziách bol v písomnom teste najlepší Artur Zobka z Gymnázia J. Papánka v Bratislave.
     Organizátori celoštátneho kola pripravili pre súťažiacich aj bohatý sprievodný program, v ktorom nechýbala prehliadka zámku či výlety na neďaleké praveké hradisko Molpír a do jaskyne Driny.
      Slávnostné vyhlásenie výsledkov otvorilo Sláčikové kvarteto zo ZUŠ M. Sch. Trnavského v Trnave. K zhromaždeným súťažiacim, ich pedagógom i rodičom sa prihovorili postupne zástupca Kancelárie prezidenta Michal Luciak, ktorý prečítal pozdravný list prezidenta SR, zástupca riaditeľa Historického ústavu SAV Peter Šoltés, člen predsedníctva SAV Róbert Karul, prorektor UK v Bratislave a historik Vincent Múcska, ako aj generálny riaditeľ IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže Róbert Hronský.
     Generálny riaditeľ IUVENTY zároveň poďakoval Slovenskej komisii Dejepisnej olympiády (SK DO) za neúnavnú desaťročnú prácu a svoje slová podčiarkol odovzdaním Čestných uznaní štyrom jej členom - predsedníčke Ľubici Kázmerovej,  podpredsedovi Ľubomírovi Staňovi, vedúcej autorského kolektívu pre kategórie A a B Anne Bockovej a Štefanovi Podolinskému. Prácu Ľubice Kázmerovej a Anny Bockovej už v tomto roku ocenila aj ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová, ktorá im odovzdala pri príležitosti Dňa učiteľov Malú medailu sv. Gorazda, resp. Ďakovný list.
 
     Vyhlasovateľom Dejepisnej olympiády je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizačne ju zabezpečuje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže. Odborným garantom súťaže je Historický ústav Slovenskej akadémie vied. Prvý ročník DO sa uskutočnil v školskom roku 2008/2009, po tom, čo bol jej formát otestovaný v predchádzajúcom školskom roku v rámci Trnavského kraja.
     Z hľadiska úspešnosti na úrovni krajov najviac víťazov v rámci všetkých kategórií má Prešovský kraj – 12. Za ním nasleduje Košický kraj s 8 víťazmi a Žilinský kraj so 7 prvenstvami.

     Najúspešnejšou školou vôbec je Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči, ktorého žiaci zvíťazili sedemkrát. Žiak tohto gymnázia Matúš Kaščák je taktiež doteraz najúspešnejším účastníkom DO, keď v rokoch 2011 – 2014 štyrikrát po sebe zvíťazil v stredoškolskej kategórii A. Ďalším vynikajúcim riešiteľom Dejepisnej olympiády je Filip Murčinko, ktorý ako žiak Gymnázia na Konštantínovej 2 v Prešove postupne v rokoch 2013 – 2015 vyhral celoslovenské kolo v kategórii D, C a napokon aj A.

Foto: IUVENTA a MŠVVaŠ SR