» Regionálne školstvo » Financovanie » Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ » Aktuálne informácie » December 2015

December 2015

Zriaďovateľom bol upravený príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ na rok 2015.
 
Na základe opravy počtu detí MŠ podľa opravného výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 zo dňa 8.12.2015 zaslaného listom CVTI SR č. 3166/2015 zo dňa 8.12.2015 sa vykonala oprava v kraji Bratislava (obec Veľké Leváre), v kraji Trenčín (obec Myjava), v kraji Nitra (obec Zlatná na Ostrove), v kraji Žilina (obec Zbyňov), v kraji Banská Bystrica (obec Klokoč) a v kraji Prešov (obec Jablonov).