» Aktuality » Dar škole pre sluchovo postihnutých

Dar škole pre sluchovo postihnutých

24.06.2014
Dar škole pre sluchovo postihnutých
     Tesne pred koncom školského roka prichádza na Strednú odbornú školu pre žiakov so sluchovým postihnutím na Koceľovej ulici v Bratislave atraktívny dar. Výučbu tak skvalitní digitálna učebňa, ktorá je darom ministra Dušana Čaploviča a neziskovej organizácie EDULAB.
     Táto organizácia v priebehu tohto školského roka realizovala projekt „Škola na dotyk“, v rámci ktorého bolo vybratých 10 škôl. Tie na základe úspešných projektov získali v závislosti od počtu žiakov približne 30 tabletov, dotykový dispej a ďalšie technológie, ktoré budú žiaci využívať pri vyučovaní. „Tento projekt dal výučbe nový rozmer. Veď atraktívna práca s modernými technológiami je zábavou i výučbou,“ konštatuje riaditeľ EDULAB-u Ján Machaj, ktorý ďalej dodáva: „Sme presvedčení, že dotykové technológie majú veľký didaktický potenciál, lebo umožňujú názornejšiu, pútavejšiu a kreatívnejšiu výučbu.“
     Riaditeľka školy pre žiakov so sluchovým postihnutím Eva Kršáková na margo digitalizácie výučby uvádza: „Ideme trendom modernizácie, ktorá našim žiakom významne pomáha pri výučbe. Veríme, že aj tento dar pomôže v novom školskom roku zatraktívniť výučbu mnohých predmetov.“ 
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič oceňuje projekt, ktorého úspech spečatil aj záujem podporiť ďalšiu školu, pri ktorej sa prihliadalo na veľmi dôležitý sociálny rozmer. „Verím, že aj toto dovybavenie bude motiváciou pre žiakov, aby sa po letných prázdninách tešili do školy a na vyučovanie.“
 
     Michal Kaliňák
     hovorca ministra