» Rýchly prístup » Informácie pre rodičov a žiakov » Najčastejšie otázky » Ďalšie vzdelávanie

Ďalšie vzdelávanie

Ako postupovať, ak chceme požiadať o akreditáciu?
- Na internetovej stránke ministerstva nájdete všetky pokyny týkajúce sa vyplnenia žiadostí o akreditáciu spolu so vzorom žiadosti.

Ako postupovať v prípade zmeny lektora?
- Pri zmene lektora je potrebné podať žiadosť o zaradenie lektora do lektorského zboru pre daný vzdelávací program. K žiadosti, ktorej vzor je na našej webovej stránke, pripojíte profil lektora, doklady o vzdelaní a iné dokumenty svedčiace o odbornej spôsobilosti lektora.

Aké náležitosti musí obsahovať osvedčenie podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní?
- Podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní je vzor osvedčenia uvedený v prílohe zákona a v informačnom systéme ďalšieho vzdelávania nájdete vzor osvedčenia aj s komentárom a verziu na stiahnutie.