» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Ďalšie vysoké školy, na ktorých začala komplexná akreditácia 01. 01. 2011

Ďalšie vysoké školy, na ktorých začala komplexná akreditácia 01. 01. 2011

04.02.2011

V zmysle § 84 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s plánom komplexných akreditácií a v súlade s uzneseniami Akreditačnej komisie bol 1. januára 2011 začatý proces komplexnej akreditácie činností na ďalších troch súkromných vysokých školách, a to na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici a na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom.