Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Regionálne školstvo » Výchova a vzdelávanie v stredných školách » Systém duálneho vzdelávania » Ďalšie informácie

Ďalšie informácie


Podrobné informácie o systéme duálneho vzdelávania

www.dualnysystem.sk
 

Informácie o ponuke vytvorených učebných miest pre systém duálneho vzdelávania na školský rok 2018/2019

www.potrebyovp.sk
 

Nástroj pre identifikáciu potenciálu orientácie žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu na stredných odborných školách

www.profsme.sk