Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Ďalšie dotácie na šport pôjdu na účty zväzov od budúceho týždňa

Ďalšie dotácie na šport pôjdu na účty zväzov od budúceho týždňa

21.04.2011

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu predloží začiatkom budúceho týždňa (od 26. apríla 2011) športovým zväzom na podpis zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu a dodatky k zmluvám. Po podpísaní týchto zmlúv a dodatkov k zmluvám športovými zväzmi a po ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu uvoľní finančné prostriedky, ktoré budú následne poukázané na ich účty.
     V porovnaní s rokom 2010 nedôjde v priemere k výraznému poklesu pridelených dotácií, pokiaľ niektoré zo zväzov nedostali v priebehu roka 2010 mimoriadnu dotáciu.

Bratislava 21. apríl 2011