» Aktuality » Ďalší vedecký park a výskumný ústav vyrastú v Žiline

Ďalší vedecký park a výskumný ústav vyrastú v Žiline

21.05.2013
Ďalší vedecký park a výskumný ústav vyrastú v Žiline
     Na pôde rezortu školstva boli dnes podpísané zmluvy k ďalšiemu vedeckému parku a novému výskumnému centru v Žiline.
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič spolu s rektorkou Žilinskej univerzity v Žiline Tatianou Čorejovou tak podpísali Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity (ŽU) a Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Výskumné centrum Žilinskej univerzity.
     Projekt Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity sa týka vybudovania excelentného univerzitného vedeckého parku s medzinárodne porovnateľnými výstupmi v oblasti výskumu a vývoja a s dôrazom na hospodársky rast a rozvoj regiónu. Cieľom výskumného centra je zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenska aplikáciou výsledkov výskumu a inovácií do praxe.
     Celkové náklady na realizáciu Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity predstavujú sumu 41 mil. €. Finančné prostriedky budú poskytnuté z eurofondov vo výške 34, 8 mil. €, zo štátneho rozpočtu v objeme 4,1 mil. € a z vlastných zdrojov vysokej školy v čiastke 2,2 mil. €.
     Celkové náklady na realizáciu projektu Výskumné centrum Žilinskej univerzity predstavujú takmer 25, 8 mil. €. Rovnako aj v tomto prípade ide o viaczdrojové financovanie. Konkrétne z eurofondov na úrovni 21,8 mil. €, zo štátneho rozpočtu s objemom 2,6 mil. € a z vlastných zdrojov vysokej školy vo výške 1,4 mil. €. 
     Realizátormi projektov budú Žilinská univerzita v Žiline v spolupráci s Výskumným ústavom dopravným, a.s. v Žiline. Projekty budú financované z Operačného programu Výskum a vývoj. Oba projekty pripravovala Žilinská univerzita v Žiline takmer dva roky a podľa jej rektorky Tatiany Čorejovej predstavujú významnú oblasť v činnosti celej univerzity.
     "Tieto projekty považujem za veľmi dôležité, keďže spolu so Stredoeurópskym technologickým inštitútom CEIT sa tak na severozápade Slovenska vytvára významné centrum vedecko-výskumnej činnosti, skutočný univerzitný park prepojený tak na vysokoškolské vzdelávania, ako aj na výskum, s následnou realizáciou v praxi," uviedol po podpise minister Dušan Čaplovič.
     Termíny ukončenia realizácie projektov sú plánované do 30. júna 2015.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra

 
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič podpísal s rektorkou Žilinskej univerzity v Žiline Tatianou Čorejovou Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity a Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Výskumné centrum Žilinskej univerzity.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Du...
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Du...
Rektorka Žilinskej univerzity v Žiline Tatiana Čorejová.
Rektorka Žilinskej univerzity v Žiline Tatiana ...