» Aktuality » CVTI SR uspelo v Dunajskom nadnárodnom programe

CVTI SR uspelo v Dunajskom nadnárodnom programe

15.02.2017
CVTI SR uspelo v Dunajskom nadnárodnom programe
   Dunajský nadnárodný program 2014-2020 je prioritne zameraný na podporu inovácií, životného prostredia a kultúry, energetickej zodpovednosti a dobre spravovaného dunajského regiónu. Pozíciu koordinátora v jednom zo schválených projektov, ktorého cieľom je podporiť inovatívny a spoločensky zodpovedný dunajský región, zastáva Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).
     V rámci Dunajského nadnárodného programu, ktorého súčasťou sú projekty Európskej teritoriálnej spolupráce Interreg, je aktuálne implementovaných päťdesiatštyri projektov.
     Cieľom projektu ECOINN Danube, ktorý pripravilo a od decembra minulého roka  koordinuje práve CVTI SR, je podpora inovatívnych myšlienok v oblasti ochrany životného prostredia a zvýšenie spolupráce jednotlivých aktérov na poli ekoinovácií. Projekt sa pritom bude orientovať na obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť.    
      V Bratislave sa 15. februára 2017 v rámci oficiálneho spustenia projektu konala úvodná konferencia zameraná na priblíženie aktivít projektu odbornej verejnosti, ako i na zdôraznenie celospoločenského významu ekoinovácií a  transferu technológií.
     „Projekt bol schválený v rámci prvej výzvy Dunajského nadnárodného programu a je implementovaný našou inštitúciou v pozícii takzvaného vedúceho partnera, dvanástimi projektovými partnermi a troma asociovanými partnermi spolu z dvanástich európskych krajín.  CVTI SR sa tak stalo jednou z dvoch inštitúcií zo Slovenska, ktoré uspeli ako hlavný partner v projektoch daného programu.“ zdôraznil v úvode konferencie  Ján Turňa, generálny riaditeľ CVTI SR.
     Do projektu je zapojené okrem inštitúcií pôsobiacich v oblasti podpory výskumu a vývoja či podnikania aj akademické prostredie prostredníctvom univerzít. „Takéto zloženie projektových partnerov predpokladá tak rozvoj ekoinovácií vychádzajúcich z konkrétnych spoločenských a environmentálnych potrieb, ako i posilnenie spolupráce zainteresovaných, najmä v podobe aplikovaného výskumu a následného transferu technológií,“ uviedol  Ján Turňa.
     Príklady, už úspešne realizovaných ekoinovácií a systému ich podpory predstavili  na podujatí dve slovenské spoločnosti s medzinárodnou pôsobnosťou. Voltia a.s., je reprezentantom e-mobility, teda ekologickej prepravy bez tvorby emisií, založenej na využívaní elektrickej energie. Voltia ponúka ako  službu úžitkové elektrické vozidlá, ktoré sa stávajú súčasťou vozových parkov rôznych firiem.     
      Spoločnosť Solved – The Cleantech Company je projektom vychádzajúcim zo spolupráce medzi Slovenskom a Fínskom. Združuje  2000 expertov zo 60 krajín sveta s cieľom hľadania ekoinovatívnych myšlienok ich následných riešení pre mestá, developerov a podobne. Ako spomenul Radoslav Mizera zo Solved, na Slovensku je významná vývojárská časť spoločnosti budujúca plaformu pre spomínanú spoluprácu.
      Implementácia projektu ECOINN Danube potrvá do mája 2019.