» Aktuality » COST Info Day sa stal miestom brainstormingu pre slovenskú vedu

COST Info Day sa stal miestom brainstormingu pre slovenskú vedu

20.03.2015
COST Info Day sa stal miestom brainstormingu pre slovenskú vedu
      Minister školstva Juraj Draxler dnes diskutoval so slovenským vedcami o možnosti spolupráce v rámci Európskej vedy. Centrum vedecko-technických informácií SR sa tak stalo miestom brainstormingu i prezentácie prípadových štúdií, ako sa môžu slovenskí vedci úspešne pripojiť k európskej vede.
     O tom, čo je program COST, jeho výhody i spôsob fungovania, ale aj informácie, ako sa stať jeho súčasťou a pripraviť úspešný vedecký návrh, dnes na pôde Centra vedeckých informácií  SR diskutovali zástupcovia Asociácie COST, kancelárie SLORD v Bruseli, CVTI SR a ministerstva školstva spolu so slovenskými vedcami.
     „COST je užitočným rámcom, vďaka ktorému si môžu slovenskí výskumníci vytvárať partnerstvá s inými výskumníkmi a takto sa úspešne vo forme konzorcií zapájať do európskych projektov“,stručne charakterizoval význam programu minister školstva Juraj Draxler a dodal „som rád, že máme aktivity, ktoré informujú slovenských vedcov, ako sa úspešne zapájať do jednotlivých akcií COSTu a dúfam, že im to úspešne pomôže stať sa súčasťou veľkých európskych výskumných projektov v rámci Horizontu 2020.“
     Program COST umožňuje koordináciu národne financovaného výskumu európskej úrovne a je platformou pre vznik nových projektov a iniciatív. Podporuje výskumnú spoluprácu a dáva veľkú pridanú hodnotu v európskej integrácii v spolupráci vo výskume. Umožňuje i jednoduchý prístup pre inštitúcie z nečlenských krajín, čím zvyšuje atraktívnosť z pohľadu podpory globálnej spolupráce.
     Zároveň je však vynikajúcim nástrojom pre podporu mobility mladých výskumníkov najmä formou "krátkodobých výskumných pobytov" na participujúcich vedecko-výskumných pracoviskách.
     Slovensko v súčasnosti participuje v 147 tzv. COST akciách a v porovnaní z rokom 2012 zvýšilo účasť v COST akciách o 70 percent, čo znamená, že má účasť v približne polovici z celkového počtu COST akcií.