» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » EUROPASS » Často kladené otázky (FAQ) » Čo je Európsky profesijný pas?

Čo je Európsky profesijný pas?

  • portfólio všetkých dokladov zaznamenávajúcich kvalifikáciu, zručnosti a skúsenosti
  • súčasťou môžu byť ostatné dokumenty Europass (CV, jazykový pas) a ďalšie prílohy (diplomy, certifikáty a iné)
  • dokumenty sa nahrávajú online
Vytvoriť profesijný pas online