» Aktuality » Čo by malo a nemalo byť súčasťou povinnej literatúry

Čo by malo a nemalo byť súčasťou povinnej literatúry

27.04.2016
Čo by malo a nemalo byť súčasťou povinnej literatúry
     Minister školstva Peter Plavčan a riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Petra Fridrichová sa zhodli, že je veľmi ťažké vytvoriť ideálny zoznam diel a autorov. Ide vždy o kompromis, s ktorým nikdy nebudú spokojné všetky strany. Každý má obľúbené diela, ktoré považuje za kľúčové.
     Cieľom výberu je naučiť žiakov porozumieť umeleckému textu. Ukázať im ako sa literatúra menila naprieč literárnymi obdobiami. Rovnako aj to, ako jednotlivé diela ovplyvnili, či už myslenie doby alebo ďalšie generácie autorov. S&N2To si vyžaduje zastúpenie diel z rôznych období.
     Vybraný text okrem toho musí dávať možnosť aplikovať jednotlivé vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci majú nadobudnúť počas štúdia. A práve tie by sa mali naučiť pri práci s textom nielen ako nadiktovanú definíciu.
     Riaditeľka ŠPÚ informovala ministra Plavčana o konkrétnych dielach, ktoré sa študenti gymnázií so štvorročným a päťročným vzdelávacím programom učia. Diela slovenskej a svetovej literatúry sú rozdelené do jednotlivých žánrov, ako je poézia, próza a dráma.
     Výber autorov a diel nikdy nie je uzavretý a môže sa po určitom čase meniť. Zároveň je to aj pomoc učiteľom, ktorí ho môžu ďalej rozširovať a dotvárať aj vlastným výberom autorov. Pre tvorcov maturitných testov je zoznam záväzný. Vďaka nemu učitelia aj žiaci vedia, čo môžu očakávať na externej maturitnej skúške.