» Vysoké školstvo » Slovenská komisia pre vedecké hodnosti » Členovia SKVH a zloženie komisií pre obhajoby DDP

Členovia SKVH a zloženie komisií pre obhajoby DDP

Na tejto stránke sa uvádza zloženie členov Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti na funkčné obdobie rokov 2016 až 2021, zloženie predsedov komisií pre obhajoby doktorských dizertačných prác a zloženie komisií pre obhajoby doktorských dizertačných prác podľa vedných odborov.