» Čitateľská súťaž pre žiakov ZŠ - november 2016 - vyhodnotenie

Čitateľská súťaž pre žiakov ZŠ - november 2016 - vyhodnotenie

Milí súťažiaci,
dostali sme od Vás veľa zaujímavých a nápaditých príspevkov. Chceme sa všetkým poďakovať za krásne a podnetné súťažné texty, ktoré ste nám na tému „Kniha, ktorá ma motivovala k športu“ napísali. Máme z nich naozaj úprimnú radosť.
     Vôbec ste nám však neuľahčili výber výhercov. Nebolo jednoduché vybrať z nich tri najlepšie. Napriek tomu sme sa o to pokúsili a vybrali sme týchto žiakov, ktorým súčasne posielame aj ceny:       
 
1.      Filip Rosa
2.      Bence Šikora
3.      Ivana Ondrušová 
 
      Vzhľadom na inšpirujúce nápady sme sa rozhodli zverejniť aj poradie na ďalších troch
      miestach:
 
4.      Samuel Petráš
5.      Katarína Kaňuková
6.      Samuel Krajčír
 
     V tejto súťaži nám ide o nielen o to, aby čo najviac žiakov čítalo, ale aby zároveň „našli v sebe silu a väčšie odhodlanie pri zdolávaní nielen športových prekážok“, ako to výstižne vyjadril v svojom príspevku Filip Rosa. Nepochybujeme o tom, že ceny pre výhercov, ktoré im venoval náš zlatý olympionik a Atlét roka za rok 2016 v športovej chôdzi Matej Tóth, dostatočne podporia ich vytrvalosť a odhodlanie v tejto oblasti.
     Súčasne chceme – mimo hodnotenie žiakov – osobitne oceniť snahu pani učiteľky, ktorá napísala článok za 16 žiakov 1. B triedy zo Základnej školy v Ľubici. Páči sa nám, ako ich vedie a motivuje k čítaniu. Ako dokáže aj cez takúto súťaž vzdelávať a v neposlednom rade najmä to, že je tvorivým spôsobom aktívna. Jej zverenci síce ešte nevedia čítať, pretože ešte nepoznajú všetky písmenká, zatiaľ sa ich len učia a niektoré slová už vedia prečítať a poznávať sami. Od tejto pani učiteľky si vypočuli zaujímavú povesť O panej kežmarského hradu, ktorej autorkou je Nora Baráthová. Žiaci si príbeh nielen vypočuli, ale spolu s pani učiteľkou sa pešo vybrali na tento hrad z Ľubice do Kežmarku, kde si „pozreli na miesto zamurovania a väznenia prvej ženy, ktorá začala turistiku vo Vysokých Tatrách,  kedysi nazývaných Snežné hory. Vystúpili mnohými schodmi na vrchol veže hradu a vyhliadli sa po okolí.“. Malí turisti nezabudli pripojiť pár fotografií a už teraz sa tešia na nové čitateľské zážitky. A my spolu s nimi tiež.
     Výhercom gratulujeme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. Tým, ktorí sa do nej chystajú ešte len zapojiť, prajeme veľa šťastia v ďalšom kole, ktorého témou je „Kniha, ktorá je autobiografiou významného športovca“.
     Už teraz sa tešíme na Vaše súťažné príspevky s označením „December 2016“, ktoré nám môžete vzhľadom na vianočné prázdniny posielať až do pondelka 09. 01. 2017 na adresu citatelskasutaz@minedu.sk
     Tešíme sa spolu s Vami na vytúžené vianočné prázdniny a prajeme Vám veľa radosti, pohybu i oddychu a najmä krásnych chvíľ pri čítaní inšpirujúcich kníh, o ktorých nám, veríme, tiež niečo pekné napíšete.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.