» Čitateľská súťaž pre žiakov ZŠ - marec 2017 - vyhodnotenie

Čitateľská súťaž pre žiakov ZŠ - marec 2017 - vyhodnotenie

Čitateľská súťaž pre žiakov ZŠ - marec 2017 - vyhodnotenie

1. miesto - Filip Rosa, 6. A, Základná škola Radovana Kaufmana, Partizánske (kniha Legenda o kanibalovi)
     Práca mladého autora je zaujímavá formou spracovania. Samotná vysoká úroveň písania prezrádza, že sa mladý tvorca venuje písaniu už dlhšiu dobu. A práve táto súťaž je aj vhodným vyvrcholením jeho predchádzajúcich pisateľských pokusov. Konštatujeme, že začínajúci autor sa celkom úspešne „popasoval“ s témou, ba dokonca sa nebojí porušovať hranice jednoducho hodnotiteľného písania. To je možné vnímať aj ako drobné provokovanie. Potvrdzuje to napríklad úvodné viac ako „familiárne“ oslovenie poroty. Menej prísne oko by sa na to ale mohlo pozerať ako na experimentálnejšie pohrávanie sa so spôsobmi rozprávania. Oveľa menej suverenity ukazuje autor pri zapisovaní zážitkov z čítania konkrétnej knihy, čo však vnímame ako plus celého jeho textu. Aj týmto spôsobom sa dá totiž odhaliť citlivý a vnímavý čitateľ. A práve toto mu nielen v závislosti od jeho veku veľmi pristane.

2. miesto - Gabriela Plevková, 6. A, Základná škola Kysucký Lieskovec č. 208 (kniha Najväčšie objavné cesty očami zvedavcov)
     Autorka textu nám od začiatku skryto oznamuje nasledovné: „... som viac zvedavou pozorovateľkou ako spisovateľkou.“ Toto možno prekvapujúce hodnotenie nech nikoho nemýli. Nechceme ním povedať nič negatívne, ba práve naopak, z pohľadu hodnotenia jej literárneho výkonu je záujem autorky o vonkajší svet viac ako sympatický. Veľmi presne si uvedomuje svoje dnešné miesto vo svete. Nebojí sa priznať k tomu, že toho ešte veľa nevie. Tento zdanlivý nedostatok informácií ale autorka celkom úspešne mení na prednosť, ktorá môže čitateľov jej textu určite zaujať. Aj preto nám neprekážajú občasné jazykové nepresnosti, či sem tam odhalená naivnejšia myšlienka. Autorkin text je presne taký, aký by mal v jej veku byť, a preto je prísľubom do budúcnosti. Rešpektuje tému, uvedomuje si, aké silné dokážu byť slová a má k nim úctu. Asi aj preto sa nechce ako priemerný „bifľoš“ vyhrievať na školskej tabuli cti, kam by ju posunulo prehnané mudrovanie či hra na sebavedomú babku-vševedku. Prajeme veľa síl pri ďalšom hľadaní odpovedí na zdanlivo samozrejmé otázky.

2. miesto - Tomáš Sálus, 5. A, Základná škola Tatranská Lomnica 123, Vysoké Tatry (kniha Útok na Jižní pól)
     Oproti dvom predchádzajúcim prácam máme pri tomto texte úplne odlišné čitateľské pocity. V žiadnom prípade tu nevidíme výsledok práce prehnane suverénneho autora, ktorý má za sebou už slušnú kôpku popísaných papierov. O zvedavom a pokornom pozorovaní okolitého sveta však rovnako hovoriť veľmi nemôže. Najpresnejšie hodnotenie by mohlo byť asi takéto: v predloženej práci sa čitatelia stretávajú s mladým spisovateľom, ktorý sa zaujíma o všetko, čo patrí do jeho každodenného života. Aby sme boli ešte presnejší, tento mladý tvorca je rád o všetkom presne informovaný. Aj preto môžeme konštatovať, že je predovšetkým dobrým čitateľom. Dokazuje nám to množstvo presných poznámok o vonkajšom svete, ktoré nás okrem „pobavenia“ majú v prvom rade „poučiť“. Priznávame, že takýto spôsob písania nemusí imponovať úplne každému, no v škole sa takéto autorské pokusy určite nestratia. Presne tak, ako sa darí „nestrácať sa“ tomuto konkrétnemu textu, ktorému napriek všetkým spomaleným opisom nechýba rozprávačské tempo. Aj takýmto spôsobom sa dá ukázať zdvojená úloha autor/čitateľ.

3. miesto - Jakub Valášek, 2. ročník, Základná škola s materskou školou Cerová (kniha Vynálezy)
     V tomto prípade spája autor literatúru s výtvarnou výchovou. Výsledok je zaujímavý, najmä keď si uvedomíme jeho vek a triedu, ktorú v súčasnosti navštevuje. Podobne ako v predchádzajúcich textoch sa aj tu ukazuje najmä to, ako veľmi nás dokážu potešiť zaujímavé informácie. Mladý spisovateľ – výtvarník ani náhodou nemudruje, nechce ani prehnane žartovať. Čo je však najzaujímavejšie, svojím spôsobom vtipný je, no ešte o tom asi nevie. Zabáva nás totiž jeho spôsob tvorenia viet. Ich spojenie má v sebe dokonca trochu irónie. Dúfame, že na túto vlastnosť nezabudne ani pri ďalšom písaní. Nazdávame sa, že dvere komiksu má minimálne na Slovensku otvorené.

3. miesto - Nicole Apiarová, 8. ročník, Základná škola s materskou školou, Zalužice (kniha Jozef Maximilián Petzval)
     Autorkin text je akýmsi zrkadlom, v ktorom sa odráža prečítaná kniha. Chceme tým povedať, že mladá spisovateľka prispôsobuje spôsob písania vetám, s ktorými sa stretla v priebehu čítania. Neznamená to, že sme v jej literárnom pokuse nenašli ani zrnko samostatného „spisovateľstva“, to určite nie. Musíme však konštatovať, že sa v predložených riadkoch so samostatnosťou šetrí. Namiesto odvahy „fantazírovať“ a v úvahách odbiehať od prečítanej knihy sa autorka trochu ustráchane pridŕža faktov, ktoré v spomínanom diele našla. Táto opatrnosť nie je v jej prípade namieste, o čom sa ona sama isto presvedčí pri ďalšom písaní. Aj keď takejto opatrnej podobe písania samozrejme rozumieme, viac hravosti a menej faktickosti nás v jej prípade nabudúce celkom určite poteší.

     Na záver chceme pogratulovať všetkým výhercom, ako aj tým, ktorí sa do súťaže aktívne zapojili.

Štátny pedagogický ústav v Bratislave