» Čitateľská súťaž pre žiakov ZŠ - máj 2017 - vyhodnotenie

Čitateľská súťaž pre žiakov ZŠ - máj 2017 - vyhodnotenie

1. miesto - Ivana a Alexandra Gombitové, 6. B, ZŠ T. J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
Kniha, ktorú by som odporučil kamarátovi...
     Pomerne rozsiahly text sestier Ivany a Alexandry je z viacerých dôvodov zaujímavý. Prezrádza nám najmä to, že môžete byť v umeleckej súťaži úspešní, aj keď vlastne veľmi šikovne a s fantáziou „preskočíte“ určené pravidlá. Čo máme na mysli? No predsa to, že odporučiť kamarátom knihu môžete aj tak, že im vlastne žiaden presný názov neprezradíte. Namiesto toho „zalarmujete“ širší kolektív a spolu s učiteľkou a spolužiakmi nacvičíte hru, kde bude celé more kníh hlavným hrdinom. O niečo podobné sa pokúsili aj dve šiestačky z Michaloviec. Musíme povedať, že im ich pokus vyšiel. Namiesto jednej knihy ponúkli kamarátom návod, ako sa dá začať čítať. Nenásilne a s humorom nám dve sestry ukázali, ako ovládajú slovenčinu, čo všetko sa z literatúry dozvedeli a čo sa ešte len dozvedia. Budeme sa tešiť, keď sa k nim pridajú aj ich priatelia.
 
2. miesto - Miška Kóňová, 9. A, ZŠ Cabajská 2, 949 01 Nitra
O knihách, ktoré by som odporučila kamarátke (úvaha)
     Ako to prezrádza už podnadpis, žiačka deviateho ročníka uvažuje o výbere kníh, ktoré by mohla niekomu blízkemu odporučiť. Zdá sa, že k tejto voľbe pristupuje mimoriadne zodpovedne a čo je potešiteľné, neriadi sa žiadnymi poučkami. Prezrádzajú to vybrané dve knihy. Ani jedna totiž nepatrí do čela rebríčka čitateľskej obľúbenosti, hoci Malý princ sa tam akosi automaticky zaraďuje, no knihy Vladimíra Mináča už pomenej. Čo to dokazuje? V prvom rade to, že mladá spisovateľka má literatúru naozaj rada. Okrem toho je jasné, že od kníh očakáva nejaké poučenie. Vidí ich ako veľkú množinu informácií, ktoré jej ukazujú, ako sa má pozerať na svet okolo seba. Aby sme boli presnejší, tento výber a spôsob, ako o ňom deviatačka z Nitry píše, pasuje k jej veku. V tomto období sa väčšina ľudí začína pozerať na veci inak. Písanie je dobrý spôsob, ako sa s týmto prechodom z čisto detského sveta môžeme vyrovnať. Miška chce, aby bolo čítanie brané vážne, my berieme vážne jej úvahu.

2. miesto - Filip Rosa, 6. A, ZŠ Radovana Kaufmana, Nádražná 955, 958 01 Partizánske
Kniha, ktorú by som odporúčal kamarátovi/kamarátke
     Kniha odporúčaná šiestakom Filipom z Partizánskeho nemá s literatúrou na prvý pohľad skoro nič spoločné. Aby sme to vysvetlili, máme na mysli ten typ literárnych textov, kde je dôležitý príbeh, dajaká zápletka a predovšetkým hrdinovia, ktorých by sme mohli obdivovať. Od Encyklopedie technik přežití nič podobné nečakáme. Iba ak by sme sa náhodou pomýlili. Veď čo sú vlastne všetky tie detské dobrodružstvá? Neučia nás náhodou, ako sa máme správať v nie veľmi pohodlných situáciách. Domnievame sa, že áno, preto rozumieme aj výberu mladého Filipa. Vďaka takýmto knihám sa občas stráca rozdiel medzi svetom fantázie a svetom, ktorý musíme každý jeden deň poctivo prežiť. Množstvo „skutočných“ zážitkov sa dá dokonca získať tak, že si doma na pohovke listujeme práve v takejto knihe. Kým všetkým sme už boli a mohli byť počas takéhoto polihovania s literatúrou. Predložená práca je okrem toho zručne napísaná, je dynamická a vystihuje čitateľské zážitky tohto šiestaka, ktorého, ako sa zdá, už v živote nič neprekvapí.
 
3. miesto - Nina Mária Hanuljaková6. A, ZŠ a MŠ Rosina
Kniha, ktorú by som odporučila najlepšej kamarátke
     Aj v prípade tejto voľby je jasné, že k nej nádejná mladá spisovateľka pristúpila zodpovedne. Nie je totiž zložité upriamiť pozornosť priateľov na knihy, ktoré práve čítame, alebo sme iba pred chvíľou odložili. Všetko dôležité z nich je čerstvo uložené v našej pamäti a iba zrnko nám z nej stihlo vypadnúť. Výber Niny Márie je ale iný a musíme sa priznať, že aj trochu prekvapujúci. Nepoznáme totiž veľa šiestakov, ktorí posúvali ďalej informácie o knihe Ivkova biela mať. O to viac nás teší, že sa mladí čitatelia k takémuto typu literatúry a k takto vzdialenej historickej dobe ešte dobrovoľne vracajú. Samotný text je napísaný citlivo a zdá sa, že jeho autorka rozumie problémom, ktoré prežíva mladý hrdina. Jej záujem o tieto problémy ukazuje, že je aj zvedavou pozorovateľkou. Neuzatvára sa do kolobehu dnešného života, práve naopak, chce vedieť, ako to bolo takmer pred sto rokmi. Ak by našla podobne uvažujúceho čitateľa, veľmi by sme sa potešili.
 
3. miesto - Zuzana Janíčková, 8. ročník , ZŠ a MŠ Horné Orešany, 919 03 Horné Orešany
Holly Smalová: Geek Girl
     Výber ôsmačky Zuzany z Horných Orešian ukazuje, že aj v tomto veku môžeme mať radi knihy, ktorých významy sa nám neodkrývajú hneď na začiatku. Pri ich čítaní sa musíme mimoriadne sústrediť, čítať skôr pomaly a predovšetkým by sme mali o tom, čo sa z jednotlivých riadkov dozvieme, aj rozmýšľať. Odporúčaná knižka sa tu mení na akúsi fantazijnú cibuľu, ktorú postupne šúpeme, občas si pri nej poplačeme a nakoniec z nej niečo voňavé a chutné uvaríme. O takéto čitateľské zážitky sa usiluje aj táto mladá adeptka „spisovateľstva“. Na povrchu nachádza jednoduchý dievčenský príbeh, akých sa už napísali tony, uprostred hrdinkino zložité hľadanie si miesta vo svete. Zuzana tejto zložitosti prispôsobuje aj spôsob písania odzrkadľujúceho všetky životné nástrahy, ktorá dnes na mladé dievčatá číhajú. Čítanie takýchto kníh by im túto situáciu mohlo trochu uľahčiť, preto sa nám jej výber páči. Dúfame, že sa bude aj jej priateľom.
             
     Porotcovia vysoko ohodnotili aj súťažné príspevky Natálie Oravcovej zo ZŠ s MŠ v Horných Orešanoch, Miloša Vrabeľa zo ZŠ J. A. Komenského v Michalovciach, Alexa Kutliaka zo ZŠ v Heľpe, Jakuba Valáška zo ŽŠ s MŠ v Cerovej, Patrície Gondášovej zo ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci, Dáši Vlčkovej zo ZŠ s MŠ v Poprade, Terézie Čižmárovej zo ZŠ s MŠ v Žiline a Miroslava Soviča zo ZŠ v Košiciach.
 
     Porota vyslovuje uznanie za motivačný prístup k žiakom pani učiteľke Mgr. Zuzane Maškulkovej zo ZŠ Life Academy v Spišskej Teplici a pánovi učiteľovi Mgr. Petrovi Hajšelovi zo ZŠ Jozefa Horáka v Banskej Štiavnici.