» Ministerstvo » Logo » Čiernobiely variant loga

Čiernobiely variant loga

     Čiernobiele varianty logotypov štátnej správy SR sa môžu používať pri čiernobielej tlači, ako aj pri špeciálnych produkčných požiadavkách (napr. aplikácia na kov, kožu, drevo a pod.), alebo ak produkčné obmedzenia nedovoľujú použiť plnofarebné varianty.